Gabinohome jest stroną internetową, która zamieszcza ogłoszenia dotyczące sprzedaży, wynajmu lub wymiany nieruchomości prywatnych właścieli w Internecie.
 
Gabinohome nie ponosi odpowiedzialności od umów zawartych pomiędzy ogłoszeniodawcą a klientem strony.
 
 
Gabinohome jest tylko odpowiedzialne za umieszczanie informacji o nieruchomościach za pomocą tej strony, które zostaną podane przez właścicieli nieruchomości.
 
Wyłączenie odpowiedzialności
 
Informacje pojawiające się na tej stronie zostały przekazane i wprowadzone bezpośrednio przez użytkowników, więc ewentualne błędy lub próba oszustwa są odpowiedzialnością osoby, która je umieściła. W każdym razie, jeśli wykryjesz błędną informację, prosimy o poinformowanie nas o tym. Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby rozwiązać ten problem.
 
 
Gabinohome jest stroną z ogłoszeniami, nie jesteśmy pośdrenikiem nieruchomości; Jeśli chcesz dodtakowych informacji o nieruchomości skontaktuj się z osobą, która zamieściła ogłoszenie,
 
 
Korzystając z Gabinohome.com zgadazasz się z faktem, iż jest to strona z ogłoszeniami nieruchomości, która nie ponosi odpowiedzialności za żadne umowy, które użytkownik zawiera z ogłoszeniodawcą.
 
 
Gabinohome nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w ogłoszeniu. Jednakże, jeżeli treść lub zdjęcie zawarte w ogłoszeniu zagraża wizerunku firmy i jego klientów wszystkie prawa są zastrzeżone do odmowy publikacji informacji.
 
 
 
Właściciel ogłaszanej nieruchomości, upoważnia Gabinohome wyświetlić od jednego do siedmiu zdjęć nieruchomości w internecie na czas nieokreślony w odpowiedniej sekcji Gabinohome.
 
 
Właściciel jest odpowiedzialny za wprowadzenie opisów z ogłaszanego obiektu i jest odpowiedzialny za aktualizację ogłoszenia regularnie.
 
Ogólne warunki zakupu ogłoszenia i ich akceptacja
 
Poniższe Ogólne Warunki regulują nabywanie, za pośrednictwem strony internetowej, www.Gabinohome.com oraz ich akceptację przez zaznaczenie pola wyrażenia zgody Ogólnych Warunków.
Dane identyfikacyjne podmiotu odpowiedzialnego za Gabinohome są następujące:
Gabinohome SL.
NIF: B-92528090
MALAGA - HISZPANIA
 
 
W celu zamieszczania ogłoszenia, właściciel nieruchomości musi być zarejestrowany w Gabinohome.com i akceptuje Ogólne Warunki Gabinohome. Wyrażenie akceptacji Ogólnych Warunków oznacza pełną i całkowitą akceptację nich. W przypadku, gdy właściciel nie zgadza się z Regulaminem, nie powinien on zamieszczać ogłoszenia w Gabinohome.com.
Jako klient/ogłoszeniodawca potwierdzasz fakt, ze jesteś w odpowiednim wieku i posiadasz zdolność prawną, na tyle, aby zgodzić się na OgólneWarunki nabycia współpracując z Gabinohome. Mimo wyżej wymienionych, zgadzasz się, wyraźnie i bez zastrzeżeń, że dostęp i korzystanie z serwisu będzie tylko i wyłącznie Twoją odpowiedzialnością. Gabinohome zastrzega sobie w dowolnym momencie, bez uprzedzenia do zmiany formatu i konfiguracji strony, jak również do zawieszenia dostępu do serwisu na tymczasowy lub określony czas.
 
 
Poufność i bezpieczeństwo
 
Gabinohome SL zachowuje politykę, która utrzymuje informacje swoich klientów ściśle poufne, oraz obiecuje chronić wszelkie informacje o charakterze osobistym. Poufność informacji zaczyna być chronona się od momentu wprowadzenia i wykorzystywania ich na stronie. Gabinohome SL gwarantuje poufność informacji, zgodnie z warunkami ustalonymi w standardowym prawie ustawy 15/1999, z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD), aby informacje o charakterze osobistym, traktować jako poufne. W celu przechowywania Informacji poufnych na serwerze, konieczne działania zostaną podjęte, aby zapobiec nieautoryzowanym osobom dostępu do nich.
Gabinohome SL gwarantuje, iż technologiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, są już zainstalowane w systemach i plikach, zgodnie z ustaleniami dekretu królewskiego 994/1999, 11 czerwca, który zatwierdza środki bezpieczeństwa stosowane do automatycznych plików, które przechowują informacje o charakterze osobistym. Niemniej jednak Gabinohome SL udzieli informacji odpowiednim władzom publicznym, na ich prośbę , kiedy będzie to poparte prawem.
Stosownie do wyżej wymienionych, z (LOPD), Klient otrzyma szczegółowy raport, jak jego informacje personalne zostaną użyte, drogą rejestracji dla Użytkowaników, która musi być spełniona aby Użytkownik mógł zamieścić ogłoszenie.
 
 
Siła wyższa
 
Według Ogólnych Warunków Siła Wyższa rozumiana jest jako: (1) wszystkie zdarzenia nie niemożliwe do przewidzenia, ale nieuniknione, (2) brak dostępu do żadnej ze stron internetowych, (3), elektrycznna awaria telefonu, (4) szkody poniesione przez osobę trzecią lub atakiem na serwer z filmami "(virus), który mógłby wpłynąć na jakość usług i nie mogą być przypisane do Gabinohome, ani klientów, (5) błędy w transmisji, obiegu, przechowywania lub wysłaniu produktów firmy (6), problemy lub błędy w odbiorze, otrzymywanie lub uzyskiwanie dostępu do witryny przez osoby trzecie, (7) pożary, (8), powodzie lub trzęsienia ziemi (9), strajki lub konflikty pracy lub inne zaburzenia społeczne, które mogą zakłócić przepływ usług, (10) minimalny lub całkowity brak energii lub energii elektrycznej (11), wypadki (12), konflikty zbrojne, (13 ) przejęcia firmy lub coś podobnego, (14) blokady, (15) zaburzenia, (16) lub jakiekolwiek powody deklarowane przez rząd.
 
 
Prawo i jurysdykcja
 
Hiszpańska ustawa prawna reguluje tę umowę.
Każda kwestia związana z istnienieniem, dostępem, lub wykorzystaniem treści niniejszej umowy umowy, Klient i Gabinohome SL, zrzekając się sądowi, któremu odpowiada, podlega wyłącznej jurysdykcji sądu w mieście Malaga. Akceptacja przez klienta umowy jest warunkiem niezbędnym i obowiązekiem, aby korzystać z internetowych usług ogłoszeniowych. Klient oświadcza, że całkowicie przeczytał umowę, ogólne warunki dostępu i korzystania z serwisu, i zgadza się z nimi.
Gabinohome SL jest do usług dla wszystkich użytkowników aby poprawić treści i usługi świadczone w witrynie on-line. Jeśli masz jakieś sugestie lub komentarze, nie wahaj się skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta Gabinohome poprzez e-mail.
 
Prywatność i ochrona informacji osobowych przez Gabinohome SL.
 
Gabinohome SL pragnie poinformować, że informacje osobiste mogą być wykorzystywane do następujących celów: (1) do świadczenia usługi dla tych, którzy będą zalogowani na naszej stronie, (2) do sprzedaży i zamieszczania ogłoszeń; Usługi reklamowe, oferty, promocje, i innego rodzaju reklamy, (3) w odniesieniu do badań, statystyk i analizy rynku, oraz (4) do personalizacji właścicieli nieruchomości w celu poprawy naszych usług.
 
W odniesieniu do ostatniego punktu, Gabinohome SL informuje, że nasz serwer wysyła pliki cookies, które pozwalają nam o Tobie jako użytkowniku i w ten sposób poprawić nasz serwis aby w przyszłości był bardziej przystosowany do Twoich potrzeb. W każdym razie możesz skonfigurować Twój komputer tak aby odrzucał pliki cookies.
 
Właściciel ma prawo do dostępu, sprostowania, odwołania i odmowy podania jego informacji o osobowych, określonych w LOPD, pocztą (avd Plutarco, 16 bloq 10 -3 , 29010 Malaga _España lub e-mailem.info@gabinohome.com
 
Zgodnie z LOPD, Właściciel upoważnia Gabinohome SL do korzystania z jego danych osobowych i dostarczenia ich do wszystkich podmiotów i dostawców Gabinohome SL w celu porozumienia handlowego z i ze zrozumieniem, że będą wykorzystywane jedynie do realizacji usług i umów biznesowych, które mieszczą się z zakresie usług świadczonych przez Gabinohome.com. Właściciel również wyraża zgodę na wysyłanie jego informacji do miejsc, i na podstawie warunków wymienionych powyżej, w każdym kraju na świecie, z możliwością cofnięcia zezwolenia zgodnie LOPD bez negatywnych konsekwencji .