Bátar gisting

Sjá alla báta og seglbáta til leigu. Bein bókun hjá eiganda bátsins eða ferðaskrifstofu